O Zakładzie

ZAKŁAD INFORMATYKI

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 344 99 08
email: informatyka@pswbp.pl
Kierownik Zakładu – doc.dr inż. Tomasz Grudniewski


Kierunek kształcenia: Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności kształcenia:

Informatyka w e-biznesie
Technologie internetowe i grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
Inżynieria komputerowaZ wielką satysfakcją informujemy, że w toku przeprowadzonej w listopadzie 2006 roku kontroli, Państwowa Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 11.01.2007r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów Informatyka prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydana opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, iż PSW w Białej Podlaskiej spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka. Ocena wystawiona przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania jaki PSW w Białej Podlaskiej oferuje już od blisko 11 lat.

AKTUALNOŚCI ZAKŁADU INFORMATYKI