MSDN AA – ELMS

msdn1

ELMS (E-academy License Management System) to aplikacja internetowa pozwalająca na automatyczną dystrybucję oprogramowania zawartego w MSDN AA wśród studentów i pracowników dydaktycznych. Hostingiem aplikacji zajmuje się firma e-academy. System ELMS jest bezpłatnym dodatkiem do licencji MSDN AA. Po zalogowaniu się do ELMS studenci i pracownicy dydaktyczni instytutu mają możliwość ściągnięcia oprogramowania oraz pobrania do niego kluczy.
Zapraszamy naszych studentów do zakładania kont MSDN pozwalających na wykorzystywanie oprogramowania firmy Microsoft w celach edukacyjnych. Formularze należy składać w pokoju 236R wraz z kopią legitymacji studenckiej. Wdrożeniem i funkcjonowaniem MSDN w Instytucie Informatyki zajął się Roman Lichograj (pracownik dydaktyczny Instytutu Informatyki).

——————————————————————————————————————

Formularze do pobrania:

  elms-formularz ( 11-11-2009, 34,6 KiB, 2 035 pobrań)

  elms-student use agreement ( 11-11-2009, 27,2 KiB, 2 065 pobrań)

——————————————————————————————————————

Posiadasz już konto? Zaloguj się:  >>>login<<<