Koło Naukowe

Koło Naukowe Instytutu Informatyki powstało w roku akademickim 2005/2006 w celu umożliwienia studentom poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań związanych z szeroko pojętą Informatyką, a także Elektroniką, Automatyką i Robotyką. W ramach działalności Koła organizowane są wykłady otwarte oraz prezentacje studentów przedstawiające ciekawe zagadnienia z tej dziedziny. Dodatkowo prowadzone są fakultatywne zajęcia laboratoryjne dla osób interesujących się programowaniem, a także kurs, na którym studenci wspólnie przygotowują się do egzaminu, umożliwiającego zdobycie certyfikatu firmy Microsoft z programowania w środowisku .NET. Te ostatnie formy aktywności Koła są wynikiem powstania w jego ramach sekcji „Grupa .NET”, która zajmuje się programowaniem (głównie w języku C#). Sekcja działa od roku 2007/2008 – jej pomysłodawcą był student, a obecnie już absolwent naszej uczelni Krzysztof Jonaszko. Należy wspomnieć, że Koło realizuje własne projekty, takie jak np. „Wirtualny Katalog Bibliotek Bialskich”, którego celem jest stworzenie serwisu internetowego, umożliwiającego przeszukiwanie zbiorów bialskich bibliotek przy użyciu jednego zapytania. Realizacja projektu dobiega końca – serwis jest obecnie testowany, a jego udostępnienie użytkownikom internetu jest planowane na początek roku kalendarzowego 2010. Prowadzone są także prace nad zdalnie sterowanym robotem, wyposażonym w kamerę i potrafiącym na podstawie uzyskanego z niej obrazu podejmować decyzje o kierunku ruchu. Koło Naukowe Instytutu Informatyki włącza się w życie Uczelni poprzez uczestnictwo w wydarzeniach ją promujących, takich jak Dni Otwarte, Dzień Nauki czy też konferencje naukowe Instytutu Informatyki. Studenci, którzy chcieliby zostać członkami Koła mogą kontaktować się z jego opiekunem mgr inż. Maciejem Hawrylukiem (p.231R, maciej.hawryluk@gmail.com). Do niego należy również kierować wszelkie zapytania dotyczące Koła.