Hostowane serwisy

Na serwerach Instytutu Informatyki utrzymywane są również  serwisy WWW innych jednostek Uczelni:

1. http://tir.pswbp.pl/ – Instytut Turystyki i Rekreacji.

2. http://ib.pswbp.pl/ – Instytut Budownictwa (serwis w budowie).

3. http://www.ii.pswbp.pl/kuazs/ – AZS w PSW BP (serwis w budowie).

4. http://student.ii.pswbp.pl/ – Instytut Informatyki – Serwis studencki.

5. http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/ – Rozprawy Społeczne PSW BP.

6. http://www.ii.pswbp.pl/eiz/ – Instytut Ekonomii i Zarządzania (Serwis w budowie).

7. http://www.in.pswbp.pl/ – Studia Podyplomowe Innowacyjny Nauczyciel.

Tworzeniem właściwych warunków oraz utrzymaniem w/w serwisów zajmuje się Roman Lichograj (pracownik dydaktyczny Instytutu Informatyki). Natomiast, za treści (grafika i tekst) umieszczane na w/w stronach WWW  odpowiedzialne są poszczególne jednostki Uczelni.