paź 07

UWAGA – STYPENDIA MOTYWACYJNE

Dotyczy studentów naboru 2011/2012, 2010/2011
( III i IV  rok studiów)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Kierunek zamawiany-Informatyka” związanym z możliwością uzyskania stypendium motywacyjnego 1000 zł miesięcznie w roku akademickim 2013/2014 (dla III roku studiów) oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 (dla studentów roku IV), winny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2013 roku złożyć wnioski o przyznanie stypendium w Pokoju Obsługi Studenta.

Stypendia motywacyjne przyznawane są/przedłużane tylko na pisemny wniosek studenta.

Wnioski do pobrania w Pokoju Obsługi Studenta lub na stronie www Instytutu.

Wnioski złożone po terminie bądź nieprawidłowo wypełnione będą odrzucone.
Przed złożeniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Informatyka

© PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Instytut Informatyki