wrz 30

Egzamin/zaliczenie poprawkowe u prof. M. Krętowskiego odbędzie się w dniu 1 października o godz. 9.00 w sali 301R.

© PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Instytut Informatyki