cze 16

UWAGA

Poniżej harmonogram obron zaplanowanych na dzień 27 czerwca br.
HARMONOGRAM

Osoby, których numery albumu zostały przekreślone, nie zostały dopuszczone do obron w tym dniu z powodu wysokiego współczynnika podobieństwa w systemie Plagiat.pl.
Osoby te winny złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki poprawione prace w dniach między 15 a 20 września 2011 roku.
Obrona dla tych osób zostanie zaplanowana w miesiącu październiku 2011 roku.

© PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Instytut Informatyki