maj 10

DARMOWE WAKACYJNE KURSY
Instytut Informatyki po raz kolejny organizuje – w ramach projektu „Kierunek zamawiany – Informatyka” wakacyjne kursy całkowicie bezpłatne skierowane do studentów kierunku Informatyka.

Oferta, która zostanie uruchomiona w najbliższe wakacje, obejmuje  możliwość uczestnictwa w następujących kursach:

Nazwa kursu

Akademia Gier i Grafiki Komputerowej

Microsoft IT Academy

Letnia Szkoła Zarządzania Projektami Informatycznymi

Na wyżej wymienione kursy należy się zapisać poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (do pobrania TUTAJ) i złożenie go w sekretariacie Instytutu Informatyki do dnia 13 czerwca br.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o dostaniu się na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Oferujemy atrakcyjne materiały szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikujących, pracę z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie.

Poniżej tematyka poszczególnych kursów:

Letnia Szkoła Zarządzania Projektami Informatycznymi
Cele szkolenia:
1) Zapoznanie uczestników ze sposobami zarządzania projektami informatycznymi w organizacji;
2) określaniu ryzyka;
3) monitorowanie cyklu projektowego IT;
4) zarządzanie zespołem projektowym IT;
5) przygotowanie studentów do międzynarodowego egzaminu certyfikującego;
6) przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu certyfikowanego

Akademia Gier i Grafiki Komputerowej
Tematyka:
1) metody rejestracji obrazu;
2) rejestracja stereoskopowa;
3) ekspozycja;
4) scena, sposoby oświetlania;
5) komputerowa obróbka wstępna zarejestrowanych obrazów;
6) zaawansowane techniki obróbki obrazów;

Microsoft IT Academy
Sekcja sieci komputerowych:
1) Wprowadzenie do sieci komputerowych;
2) Podstawy działania sieci komputerowych;
3) Media transmisyjne używane w sieciach;
4) Testowanie kabli;
5) Okablowanie sieci LAN i WAN;
6) Podstawy działania sieci Ethernet;
7) Technologie używane w sieciach Ethernet;
8 )  Przełączanie w sieciach Ethernet;
9) Zestaw protokołów TCP_IP i adresowanie IP;
10) Podstawy routingu i działanie podsieci;
11) Warstwy transportowa i aplikacji TCP_IP.

Sekcja Programowania:
1) podstawy języka C# i środowiska .NET;
2) co to jest i do czego służy WCF (Windows Communication Foundation);
3) tworzenie usług WCF;
4) hostowanie i konfiguracja usług;
5) korzystanie z usług;
6) zabezpieczanie usług;
7) zarządzanie cyklem życia usługi;
8 ) monitorowanie i rozwiązywanie problemów;
9) przygotowanie do egzaminu 70-513: ‘TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4′.

© PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Instytut Informatyki